Ubezpieczenie majątku

 

Ubezpieczenia dla firm w naszej ofercie to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej.

To kompleksowe ubezpieczenie dla firm małych i średnich. W ramach ubezpieczenia firm zabezpieczysz majątek od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, a swoich pracowników obejmiesz ochroną w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo, możesz zabezpieczyć firmę  przed roszczeniami osób trzecich oraz utratą płynności finansowej.

Główne zalety

 

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • elastyczność oferty
 • ubezpieczenia dodatkowe dla pracowników
 • sprawna wypłata odszkodowań

 

Ochronę ubezpieczeniową można również rozszerzyć o

 

 • OC za produkt
 • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania
 • OC najemcy
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w środowisku
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego
 • OC za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad
 • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami
 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Umów się z Doradcą

Zadzwoń

+48 668 835 808

lub (91) 488 24 24

Nasi Partnerzy

Aktualne notowania GPW

czytaj więcej

Znajdź nas na Facebooku

Kancelaria Finansowa HOSSA Michałek Sp.j.

ul. Chmielewskiego 22A,
70-028 Szczecin

Tel.: 668 835 808
tel./fax: 91 488 24 24
e-mail: biuro@kancelariahossa.pl

Mapa strony

©2014 Kancelaria Finansowa HOSSA Michałek Sp.j.. Wszelkie prawa zastrzeżone

Design: A.Marchlewski | Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Valid XHTML